Emmanuelle Audre

"To tylko pozór, że artysta tworzy sztukę. W rzeczywistości ona tworzy się sama, artystę traktując jako narzędzie..."
Emmanuelle Audre

ZAPOWIEDZI

 W tej zakładce znajdziesz zapowiedzi moich, kolejnych, książek. Obecnie pracuję nad:

  • Książką „Pan Jurek”. STATUS: PIERWSZA Z KILKU KOREKT.
  • Książką „Poeta z Kanady”, tytuł roboczy. STATUS: W OCZEKIWANIU NA KOREKTĘ.
  • Książką „Tancerka”, tytuł roboczy. STATUS: NA UKOŃCZENIU PISANIA.
  • Książką „Psychologia twórcy – pytania do artystki Emmanuelle Audre”. STATUS: W OCZEKIWANIU NA KOREKTĘ.
  • Książką „Wywiad o książkach”, tytuł roboczy. STATUS: W OCZEKIWANIU NA REALIZACJĘ.
  • Książką „Plamy i kreski a psychologia artysty”, tytuł roboczy. STATUS: W OCZEKIWANIU NA REALIZACJĘ.
  • Książka „Notes wrocławski”, tytuł roboczy, STATUS: W OCZEKIWANIU NA DOKOŃCZENIE.
  • Książka „Notes krakowski”, tytuł roboczy, STATUS: W OCZEKIWANIU NA REALIZACJĘ.
  • Książką/notesem „Aforyzmy o sztuce”. Z racji tego, że notes będzie wykonany własnoręcznym pismem, tylko w 1 sztuce, informacje o projekcie umieściłam w dziale Malarstwo i rysunek. STATUS: W OCZEKIWANIU NA PRZEPISANIE DO NOTESU.

Zabrania się kopiowania w części lub całości, jak również modyfikowania.  Duplication in whole or in part, or modification, disseminating, publishing, curing and exploitation in any form, by using any electronic, photographic.  Przeczytaj całość