Emmanuelle Audre

"To tylko pozór, że artysta tworzy sztukę. W rzeczywistości ona tworzy się sama, artystę traktując jako narzędzie..."
Emmanuelle Audre

PRAWA AUTORSKIE

Zabrania się kopiowania w części lub całości, jak również modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania, utrwalania i wykorzystywania, w jakiejkolwiek formie, przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, fotograficznych, rejestrujących, tekstów, zdjęć, grafik, nazwy, logo zamieszczonych na stronie, jak również projektu graficznego strony bez pisemnej zgody ich autorki. Prawa autorskie osobiste i majątkowe do materiałów zamieszczonych na stronie, jak również do layoutu strony należą do ich twórczyni. Jakiekolwiek wykorzystywanie, nie tylko tekstów, zdjęć, grafik, nazwy, logo, ale również bezpośrednie kopiowanie pomysłów artystycznych, przedstawionych na stronie, stanowi naruszenie zapisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Naruszenie praw autorskich podlega karze sądowej.


Duplication in whole or in part, or modification, disseminating, publishing, curing and exploitation in any form, by using any electronic, photographic, recording means, texts, photos, graphics, user name, logo posted on the website, as well as the graphic design of the site without the written permission of the author of this materials is prohibited. Author's economic and moral rights of the materials posted on this website as well as the layout of the page belong to their creator. Any use not only of texts, photos, graphics, usernames, logo, but also the directly copying of artistic ideas presented on the website is a violation of the provisions of the Digital Millennium Copyright Act and Related Rights of February 4, 1994. Infringement of copyright is subject to judicial penalty.

Zabrania się kopiowania w części lub całości, jak również modyfikowania.  Duplication in whole or in part, or modification, disseminating, publishing, curing and exploitation in any form, by using any electronic, photographic.  Przeczytaj całość