Emmanuelle Audre

"To tylko pozór, że artysta tworzy sztukę. W rzeczywistości ona tworzy się sama, artystę traktując jako narzędzie..."
Emmanuelle Audre

ALBUMY FOTOGRAFICZNE OSOBISTE

W tej zakładce zaprezentuję moje artystyczne albumy osobiste, czyli zbiory fotografii przedstawiających moją osobę. Są i będą one rezultatem moich poszukiwań artystycznych. Są one w trakcie realizacji. Każdy album zostanie wydany w jednym egzemplarzu i będzie całkowitym unikatem. Na ten czas umieszczam na stronie ich opisy.

 

Powyższe zdjęcia to fotografie stworzone do projektu nie okładka albumu projektu (album jest w trakcie realizacji).

Artystyczny projekt fotograficzny „Kontrasty”

Projekt ten, w postaci albumu zawierającego 100 fotografii, to próba fotograficznego zapisu tego, czym jest psychiatryczność u człowieka. Przy czym przez przyjętą kategorię psychiatryczności rozumiem nie tyle posiadanie przez kogoś określonej choroby psychicznej, co raczej konglomerat niezidentyfikowanych, dziwnych, nietypowych emocji, istniejących w człowieku bądź też postawę człowieka wobec życia, która to postawa każe mu zachować się inaczej wobec przyjętych norm, zbuntować się na chwilę, dając wyraz jakiejś innej części jego istoty, znajdującej się wewnątrz niego samego. Aby przeprowadzić ten projekt, zgromadziłam ubrania, w których chodziłam na co dzień, jak również najbrzydsze i najdziwniejsze w kolorze i wzorze, najtańsze ubrania ze sklepu z używaną odzieżą i podzieliłam projekt na 50 serii zdjęć po 2 przeciwstawne sobie zdjęcia, przy czym każde z tych dwóch zdjęć zawsze koresponduje ze sobą kolorystycznie. Na jednym zdjęciu gram osobę w świetnym nastroju, piękną, atrakcyjną, zadowoloną z życia, na drugim zaś zdjęciu gram osobę, która uległa szaleństwu, pozbawioną zmysłów, zwariowaną. Obie fotografie, w zestawieniu, dają obraz człowieka jako jednostki, w której przeplatają się różne pierwiastki, nie zawsze te pozytywne, a może nawet są one podzielone równo po połowie na pierwiastki pozytywne i negatywne. Tak czy owak, człowiek, integrując niechciane, niepożądane, nieprzyjemne emocje, może ujrzeć siebie jako komplementarną całość. Każde ujęcie zostało wykonane w bardzo wielu egzemplarzach (ponad 8000 zdjęć, połowa w formacie JPG, połowa w RAW!), tak, aby potem wybrać to najlepsze. Ale to nie wszystko, co jest istotne w tym projekcie 100 fotografii. Każda z fotografii została bowiem dodatkowo opatrzona wierszem, korespondującym w jakiś sposób z daną fotografią. Czyli dołączyłam do tych fotografii 100 skontrastowanych ze sobą wierszy. Wiersze te są jakby uzewnętrznieniem się części zwyczajnej i części psychiatrycznej, istniejącej w zagranej przeze mnie osobie, wskazują one na jej stan emocjonalny, a przede wszystkim na postrzeganie jej przez siebie samą, stąd też oczywiście wiersze pisane dla zdjęć psychiatrycznych są dziwne, nieprzyjemne, pełne nieakceptacji, a ich dokładną odwrotność stanowią wiersze osoby zwyczajnej – są one radosne, przyjemne i pochwalne. Wiersze te powstawały przez kilka tygodni na ławce przy rzece, specjalnie i wyłącznie dla tego projektu. Wiersze prawdopodobnie będą one wydrukowane w języku polskim i angielskim. Do projektu zostanie dołączony opis. Projekt ten będzie dostępny tylko w 1 sztuce dla 1 odbiorcy, ale wydrukowany zostanie w 2 sztukach – druga będzie dla mnie, autorki albumu i modelki.


Format albumu: A4

Rodzaj użytych materiałów: aparat cyfrowy, własne ubrania i ubrania ze sklepu z używaną odzieżą, kosmetyki do makijażu, zeszyt i długopis do napisania wierszy

Ilość: album zawierający 100 fotografii, wydany tylko w 2 sztukach, dla mnie i dla 1 odbiorcy

Status: w trakcie realizacji

Powyższe zdjęcia to fotografie stworzone do projektu nie okładka albumu projektu (album jest w trakcie realizacji).

Projekt „Fotoreportaż osobisty w sepii”

Projekt ten, składający się ze 100 różnych fotografii, powstał nie tylko z chęci uwiecznienia samej siebie poprzez samodzielne zrobienie sobie zdjęć, lecz również z chęci sprawdzenia, jak można „grać” przed obiektywem sytuacje związane z zamieszkaniem w określonym domu, z codziennymi czynnościami, stwarzając tym samym rodzaj dziennika z życia. Celowo wybrałam fotografię w barwie sepii, aby dać wrażenie, że czas się gdzieś zatrzymał. Byłam ciekawa, jak wiele informacji o nastroju człowieka, o danym momencie jego życia, może przekazać fotografia tego typu, nie dająca odwzorowania barw. Każde ujęcie zostało wykonane w wielu egzemplarzach, tak, aby potem wybrać to najlepsze (łącznie ponad 1200 zdjęć  w formacie JPG!). Jako że było dla mnie pewnym wyzwaniem fotografowanie samej siebie aparatem cyfrowym z odległości, nie widząc, co dokładnie mieści się w kadrze, tym bardziej była to ciekawa zabawa w pozowanie, które musiało być każdorazowo sprawdzane, jak ono wychodzi na monitorze aparatu i poprawiane – aż do uzyskania zadowalającego, lub przynajmniej w miarę zadowalającego, efektu. Charakter tych zdjęć jest całkiem prowizoryczny, tak jak i sposób pracy nad nimi i taki właśnie ma być. Ale to nie wszystko! Każdej fotografii towarzyszy krótkie opowiadanie, rodzaj półstronicowego eseju, do którego napisania punktem wyjścia stały się fotografie. Te krótkie wypowiedzi mogą odbiorcę albumu zaciekawić, podnieść na duchu, zainspirować do życia. Do projektu zostanie dołączony opis. Projekt ten będzie dostępny tylko w 1 sztuce dla 1 odbiorcy, ale wydrukowany zostanie w 2 sztukach – druga będzie dla mnie, autorki albumu i modelki.


Format albumu: prawdopodobnie A4

Rodzaj użytych materiałów: aparat cyfrowy, przypadkowy codzienny ubiór, kosmetyki do makijażu

Ilość: album zawierający 100 fotografii, wydany w 2 sztukach, dla mnie i dla 1 odbiorcy

Status:  trakcie realizacji

Powyższe zdjęcia to fotografie stworzone do projektu nie okładka albumu projektu (album jest w trakcie realizacji).

Projekt „Impreza”

Czym jest impreza? Pytanie to wydaje się dość banalne, ale nie dla socjologa, którym między innym jestem z wykształcenia. Tym razem jednak, biorąc na warsztat temat imprezy, nie uciekłam się do jakiś naukowych dociekań, lecz postanowiłam samą siebie umieścić przed obiektywem aparatu cyfrowego. Minimalnymi środkami, tymi, do których mam dostęp, zaaranżowałam fotografie przedstawiające mnie w imprezowych ubraniach, z imprezowymi akcesoriami, takimi jak alkohol, papierosy, luminacja świetlna, czy wreszcie – manekin, będący tu symbolem, który może być rozumiany na różne sposoby – jako każdy, pierwszy lepszy z brzegu mężczyzna na imprezie, jako sztuczna męskość, jako męskość, do której nie ma dostępu, jako udawana relacja, jako samotność (przy niemożności osiągnięcia na imprezie przez kobietę prawdziwej bliskości mężczyzny), jako zabawowicz. Fotografie te nie pretendują do miana bycia wybitnymi dziełami sztuki – są jedynie zapisem chęci mojej duszy co do zrealizowania pomysłu, który wpadł mi do głowy i domagał się ujścia. Przy czym sama, wiele lat temu, brałam udział w nie więcej niż dziesięciu imprezach, w bardzo przyjemnym pubie artystycznym, nie mniej jednak, mimo że gorąco polecam beznałogowy sposób życia, sam temat imprezy jako zjawiska społecznego (której istnienie wynika u człowieka z potrzeby bawienia się), wydaje mi się na tyle ważny i na tyle ciekawy, że postanowiłam umieścić samą siebie w tym kontekście. Co więcej, każdemu zdjęciu towarzyszyć będzie krótka, socjologiczna refleksja odnośnie imprez, uczestników imprez, mnie jako uczestniczki tej fikcyjnej imprezy. Do projektu zostanie dołączony również opis. Projekt ten będzie dostępny tylko w 1 sztuce dla 1 odbiorcy, ale wydrukowany  zostanie w 2 sztukach – druga będzie dla mnie, autorki albumu i modelki.


Format albumu: prawdopodobnie A4

Rodzaj użytych materiałów: aparat cyfrowy, manekin, papierosy, alkohol, światła luminescencyjne, własne ubrania imprezowe, kosmetyki do makijażu

Ilość: album zawierający 100 fotografii, wydany tylko w 2 sztukach, dla mnie i dla 1 odbiorcy

Status: w trakcie realizacji

Fotografie z projektu już wkrótce

Notes kawiarniany

Ten notes ten to projekt fotograficzno-plastyczny, ale jako że umieszczone w nim zdjęcia przedstawiają również moją osobę, zaliczyłam go do projektów fotograficznych. Są to zdjęcia wykonane z racji odwiedzenia przeze mnie różnych kawiarni, w których to kawiarniach kosztowałam przepysznych ciast, herbat, kaw i czekolad. Są więc dołączone także zdjęcia tych ciast, jestem bowiem miłośniczką wyrobów cukierniczych, jak również  wspomnianych napojów! Zdjęcia mojej osoby są to typowe selfi, słodkie i radosne jak same ciasta! Dodatkowo uwieńczeniem obcowania z tymi rarytasami mają być rysunki. Prawdopodobnie zostaną one wykonane farbą metaliczną i swoją tematyką nawiązywać będą do kawiarni, ciast, esów-floresów na filiżankach itp. Projekt ten będzie dostępny tylko w 1 sztuce, dla 1 odbiorcy.


Format albumu : A5

Rodzaj użytych materiałów: telefon komórkowy, farby metaliczne (prawdopodobnie), poziomy notes 80-kartkowy

Ilość: notes zawierający 40 fotografii i rysunków (ilość jeszcze nieznana), dla 1 odbiorcy

Status: w trakcie realizacji

Zabrania się kopiowania w części lub całości, jak również modyfikowania.  Duplication in whole or in part, or modification, disseminating, publishing, curing and exploitation in any form, by using any electronic, photographic.  Przeczytaj całość