Emmanuelle Audre

"To tylko pozór, że artysta tworzy sztukę. W rzeczywistości ona tworzy się sama, artystę traktując jako narzędzie..."
Emmanuelle Audre

O MNIE

jej zapach, barwa i smak

coś, czego nie można dotknąć
coś, co jest w czymś, a jednocześnie tego nie ma
coś, czego nie można do końca wyrazić
coś, co leży poza słowami
coś, co może być obarczone ciężarem życia,
a przynajmniej doświadczeniami
coś, co chce się rozwijać
co szuka napędu do życia, pasji
coś, co nigdy nie umiera
coś, co pochodzi od Boga
i jest przepełnione miłością wraz z  narodzinami,
lecz później ją traci

to dusza
(chcę poznać jej zapach, barwę i smak)

12.01.2020

siła duszy

tego, co siedzi
głęboko w mojej duszy
tego nic nie zniszczy
nic nie zaprószy
to będzie wiecznie trwało
ze wcielenia na wcielenie
i chociaż zmienię się na zewnątrz
w duszy nigdy się nie zmienię!

21.05.2019


(Ten pierwszy, prosty, przejrzysty i nieco prowokacyjny wiersz, w którym to wierszu dusza została upersonifikowana, nabierając w ostatnim wersie właściwości owocu czy kwiatu, pochodzi z mojego projektu pisania jednego wiersza dziennie, rozpoczętego w 2019 roku i kontynuowanego do dziś i jest całkowicie osobistym odczuwaniem przeze mnie mojej duszy. Do tego dołączam drugi, bardzo osobisty wiersz).

Ponoć nie da się opisać człowieka w kilku słowach, tak jak nie da się nigdy całkowicie go poznać. Jego osobowości, temperamentu, charakteru czy wreszcie – jego duszy. Kilka lat tworzyłam sztukę w zaciszu mojego domu, lecz mając możliwość wydania moich książek i zaprezentowania ich w Internecie, postanowiłam pokazać światu, w jaki sposób wyraża się i przejawia się moja dusza, prowadzona przez Boga, Jezusa, Maryję i Anioły. Przy czym chciałabym w tym momencie podziękować im, ponieważ każdy wytwór sztuki, całą moją działalność, zawdzięczam tej Wyższej Sile. Jest to Siła nieodgadniona, nieprzenikniona, wyjątkowa, dlatego też uważam wszystkie moje dzieła za wyjątkowe. Nawet jeśli nie mają one znamion arcydzieł na miarę artystów XVIII- i XIX-stego wieku, nadal pozostają one cudem tego świata, gdyż są świadectwem poszukiwań mojej duszy, tego, w jaki sposób, jakimi metodami i narzędziami, pragnie się ona wyrażać, pragnie być Artystką. Dzięki temu, że to Bóg, Nadrealna Siła, pojmowana przeze mnie w nowatorski sposób, niezależna od jakichkolwiek religii czy instytucji, że to on chce przemówić przez moją twórczość, liczę na to, że każde dzieło literackie, malarskie, fotograficzne i filmowe dotrze do właściwej osoby, wprowadzając w jej życie nowe sensy, zmiany, inspiracje. I choć, rozpoczynając swoją przygodę z twórczością, nie było moim celem oddziaływanie na kogokolwiek, będę przeszczęśliwa, jeśli okaże się, że to, co wynurza się z mojej duszy, cieszy również inną duszę, że sprawia jej radość. I choćby tylko jeden człowiek na tej ziemi miałby doznać tej radości – będzie to wspaniałe wydarzenie, które zaistnieje dzięki tej Nadrealnej Sile! A jeśli miałyby doznać jej miliony ludzi, i to także będzie wyłącznie dziełem i zamiarem Boga co do mojej twórczości, za co będę mu przeogromnie wdzięczna! Natomiast cała moja działalność, jak dotychczas będąca zgłębianiem mojej duszy, pozwalaniem jej na przejawianie się w takich formach, w jakich ona chce, bez jakichkolwiek ograniczeń, zawsze pozostanie tylko i wyłącznie wyrażaniem się mojej duszy, nie krępującej się oceną mojej twórczości przez świat zewnętrzny. Ponieważ jedyną i najważniejszą kwestią dla mojej duszy jest wolność przejawiania się jej w różnych formach. Poprzez literaturę, malarstwo, fotografię i film.

Emmanuelle Audre

W zakładce  Biografia znajdziesz moją krótką biografię oraz link do bloga krakowskiego. W zakładce  Książki-Wywiady  umieszczę link do „wywiadu” (pytań, które sama ułożyłam i na które sama odpowiadam) w formie książki, „wywiadu” przeprowadzonego zatem ze samą sobą o mnie samej i mojej twórczości, zawierającego również odpowiedzi na różne pytania natury ogólnej, a także link do drugiego „wywiadu”, w którym to „wywiadzie” będę omawiać genezę powstania napisanych przeze mnie książek, wysnuwać moje skojarzenia z nimi związane, przedstawiać moje ich interpretacje. Zakładka  Fotogaleria podzielona jest na zakładki  Fotografie z projektów fotograficznych oraz Sesje fotograficzne. W pierwszej będzie można znaleźć fotografie z moich aktualnych projektów fotograficznych, w drugiej będą zamieszczone wybrane fotografie z sesji fotograficznych, przedstawiające moją osobę.

Zabrania się kopiowania w części lub całości, jak również modyfikowania.  Duplication in whole or in part, or modification, disseminating, publishing, curing and exploitation in any form, by using any electronic, photographic.  Przeczytaj całość