Emmanuelle Audre

"To tylko pozór, że artysta tworzy sztukę. W rzeczywistości ona tworzy się sama, artystę traktując jako narzędzie..."
Emmanuelle Audre

MALARSTWO I RYSUNEK GALERIA

W tej zakładce prezentuję, w formie przejrzystej galerii, moje obrazy malarskie i rysunki, które powstawały od 2012 roku. I cały czas będą tu dorzucane nowe obrazy i rysunki, które powstaną wkrótce. Galeria ta liczy sobie na ten moment, sierpień 2020 roku, 475 obrazów i rysunków.

Zdecydowałam się zamieścić w niej prawie wszystkie moje obrazy i rysunki, które posiadam, mimo tego, że część z nich jest niedopracowana, część amatorska, a część wręcz infantylna, ponieważ uważam, że nie tylko wszystkie one są wyrazem zachcianek mojej duszy co do sztuki, jak również, że prowizoryczny czy też nieprofesjonalny charakter tych prac, w wielu przypadkach jest ich atutem, ukazując ich plastyczną niezborność.

Interesując się wiele lat sztuką, będąc nawet przez jakiś czas krytykiem teatralnym, doskonale wiem i potrafię ocenić, czym jest wysoce profesjonalna sztuka i choć zmierzam, bardzo małymi krokami (maluję bowiem głównie weekendami) do tego, aby moje wytwory sztuki stały się arcydziełami sztuki, nie wiem, czy kiedykolwiek osiągnę poziom, którego od siebie oczekuję, w dodatku nie skończywszy żadnej szkoły plastycznej i – przynajmniej na ten moment – nie udając się do żadnej szkoły. Nie uważam jednak, aby w jakikolwiek sposób miało stać to na przeszkodzie mojej ekspresji twórczej i zabawy sztuką. Bo tylko wtedy ona będzie miała dla mnie sens, kiedy będzie wypływać z mojego wnętrza, będzie spełnianiem pragnień, będzie impulsem. Kocham swoje obrazy i to mnie w pełni zaspokaja.

Przekrój tematyczny oraz styl obrazów jest szeroki. Są one posegregowane w kategorie oraz podkategorie, tak aby można było łatwiej poruszać się po galerii. Kategorie te rozpisałam dopiero teraz. Nie tworzyłam tych obrazów w tematyczny sposób, powstawały one całkiem spontaniczne. Dopiero teraz starałam się znaleźć w nich określony temat wiodący. Każdy obraz ma swój tytuł, który również został mu nadany obecnie, w momencie tworzenia tej galerii. Od razu dodam, że nie jestem zwolenniczką nadawania obrazom tytułów, gdyż uważam, że ma to wpływ na ich interpretację, zaburza odbiór intuicyjny. Jednak dla celów uporządkowania i łatwiejszego operowania obrazami, związanymi również z chęcią ich sprzedaży, zdecydowałam się na nadanie im tytułów. Przy każdym obrazie podane jest również, czy został on stworzony na płótnie, na dykcie, na kartonie czy na papierze, rodzaj użytych środków malarskich oraz rozmiar obrazu. Wszystkie obrazy na papierze są sygnowane z przodu. Pozostałe obrazy, w większości, są sygnowane z tyłu – wolę podpisywać obrazy z tyłu, tak aby „nie zaburzać” kompozycji obrazu.

Wszystkie obrazy za jakiś czas będą do kupienia. W oryginale będzie można kupić tylko obrazy na płótnie. Obrazy na dykcie, na kartonie i papierze będą możliwe do zamówienia tylko w formie wydruku na płótnie. Przy czym postaram się zadbać zarówno o jak najwyższą jakość zdjęcia obrazu do druku, jak również płótna i wydruku na płótnie w profesjonalnej drukarni.  Dam znać na mojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, kiedy, w jaki sposób będzie można składać zamówienie oraz jakie formaty obrazków będą technicznie możliwe do zrealizowania.

Zapraszam do mojej galerii i życzę przyjemnego oglądania!

Emmanuelle Audre

Fotografie obrazów i rysunków, jak i same obrazy i rysunki, są mojego autorstwa. Prawa autorskie osobiste i majątkowe do fotografii, jak również do obrazów i rysunków należą do mnie.  Jakiekolwiek wykorzystywanie fotografii oraz samych obrazów, rysunków, w tym ich kopiowanie i rozpowszechnianie, jest całkowicie zabronione. W przypadku użycia tych materiałów bez pisemnej zgody ich autorki, ucieknie się ona do środków prawnych.

Photographs of the paintings and drawings, as well as the paintings and the drawings, are my authorship. The personal and property copyrights to photographs and paintings and drawings belong to me. Any use of photographs as well of the paintings and the drawings, including their copying and distribution, is completely prohibited. If these materials will be used without the written permission of the author, the author will resort to legal remedies.

Zabrania się kopiowania w części lub całości, jak również modyfikowania.  Duplication in whole or in part, or modification, disseminating, publishing, curing and exploitation in any form, by using any electronic, photographic.  Przeczytaj całość